Hele 20 prosent av all laks som produseres i Norge, kommer fra Trøndelag, og 20 prosent av de viktigste jordbruksproduktene kommer også herfra, skriver debattantene. Bildet er fra Salmars Innovamar-fabrikk på Frøya. Foto: Morten Antonsen

Trøndelagsmøtet 2021: Skal vi lykkes, må vi samarbeide enda bedre!