foto
Dette kaller jeg «typisk norsk» adferd, da de er uten reelle bekymringer. Dette er både fremmed og forbausende for en utlending som har oppvokst under andre kår, skriver advokat og samfunnsdebattant Farhad Shæriæti. Foto: RICHARD SAGEN

Den norske sutringen forbauser meg, en utlending som har vokst opp under andre kår