foto
Vi velger å tilpasse tjenestene til brukernes behov, så alle får den hjelpen de trenger, skriver lederne ved to Nav-kontor. Foto: Adresseavisen

Digitalisering i Nav og søknad om kommunale ytelser