Festbråket på Møllenberg har én opplagt løsning, og det handler ikke om store bøter.