Den nye eieren av Lian restaurant ser for seg en større utbygging av restaurantbygget og en rekke nye bygg på stedet. «Jeg har skutt med hagle. Jeg har tatt med alt i stedet for å ta bort det jeg ikke tror vi får lov til», sier Øyvind Christensen som kjøpte Lian restaurant i 2021 til Adresseavisen 25. januar.

Er det slik man ønsker å gå frem for å få igjennom mest mulig? Jeg bare spør.

Alt ligger innenfor marka grensa, og et flertall i bystyret har langt fra behandlet beboerne og hytteeierne pent når de ønsket å gjøre noen små forbedringer på sine små eiendommer. Bystyret vedtok så sent som i oktober å kjøpe opp flere tomter på Lian for å gjøre dem til friluftsområde. Hva tenker de når man leser den nye eierens store planer?

Jeg er positiv at den nye eieren av Lian skal få gjøre mange gode tiltak for å lykkes med å få god økonomi i sin drift, men man trenger ikke å opptre som kongen på haugen overfor alle de på Lian som har fått meget dårlig behandling i mange år fra både politikerne og administrasjonen i Trondheim kommune.