Tillit handler om å ta sjansen på å stole på folk eller institusjoner ut fra det man vet om dem, og til tross for det man ikke vet. Det har i løpet av sommeren 2023 vært mange skandaler knytta til aksjespekulasjoner og spørsmål om habilitet for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Dette har svekka tilliten i befolkningen til politikere i Storting og regjering. Tirsdag 7. november 2023 blir det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv.

Tidligere formann i Høyre fra 1962 – 1970, Sjur Lindebrække, sa en gang at om hele folket blir småaksjonærer, da får vi det samfunnet Høyre ønsker. På den andre siden sa tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Einar Førde, i 1982 «Å stimulere børsen er som å bære havre til en daud hest». I fagforeninga snakka vi om at aksjespekulasjon handla om å spekulere med arbeidsfolks svette. Så fikk vi Margaret Thatcher, Ronald Reagan og høyrebølgen i Norge. En nyliberal kapitalisme basert på markedsøkonomiske prinsipper vokste fram, som dessverre også har slått inn blant ledende sosialdemokrater.

I historisk perspektiv kan man tenke på en helt annen politikertype, som tidligere statsminister Per Borten en gang omtalte. Det gjaldt en ordfører fra Trøndelag som var på reise til Oslo for å delta i et møte for sin kommune. Vedkommende hadde smurt seg egne matpakker fordi han ikke ville ligge staten til byrde.

Arbeiderdikteren Carl Scharnberg sa en gang at forandring skjer nå de som er tiltenkt tilskuernes rolle begynner å handle. I representantskapsmøte i Fagforbundet Trøndelag nylig, fremma Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening et forslag om forbud mot aksjespekulasjoner. Representantskapet vedtok enstemmig at vi forventer at Stortinget med bakgrunn i overnevnte skandaler vedtar som en løsning at aksjetransaksjoner forbys for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og deres nære familie.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!