Hytter er ikke et nødvendighetsgode på samme måte som boliger, kraftforsyning eller veier.