Hva har privatbilen, vanlig TV og papiravisene til felles? De kommer nok alle til å bli ganske uinteressante for kommende generasjoner.