foto
Snømåking: Det ligger mye god helse i en nedsnødd bil hvis du tar spaden fatt i høyt tempo, skal vi tro helseforskere. Foto: Kjell A. Olsen, Kjell A Olsen

Bli mer bevisst den «usynlige» hverdagstrimmen