En tysk, eldre turist, i møte med et kafkask system i Norwegian: