Ingen kjenner Rita Ottervik. Hun er sta, kynisk og lite raus. Men hun styrer byen slik at andre politikere er stumme av beundring.