Alle universitet og høyskoler fortjener et klekkeri for ideer og bedrifter. Og flere fagfelt enn teknologi og medisin, fortjener den samme sjansen.