Behandlingen av grunneier og politiker Anders Kiærs ønske om å få skutt en bjørn på sin eiendom i Hedmark i fjor, etterlater et inntrykk av politiske vennetjenester.

Høyrepolitiker, grunneier og sauebonde Anders Kiær brukte pausene på Høyres landsmøte i 2016 til å skaffe fellingstillatelse for en bjørn som lusket rundt på eiendommen hans i Hedmark. Nå reagerer Sivilombudsmannen på at Miljødepartementet instruerte Miljødirektoratet om å gi fellingstillatelse. «Bjørnetjenesten» skaper et uheldig inntrykk av at personlige partikontakter i regjeringsapparatet kan skape fordeler som andre ikke kan benytte seg av.

Sivilombudsmannen har reagert på mangelfull saksbehandling, og mener departementet burde gitt en skriftlig begrunnelse for hvorfor de instruerte direktoratet om å si ja til felling. At departementet griper direkte inn i slike saker, er svært uvanlig.

SVs Heikki Holmås mener saken stinker av kameraderi og at saken bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

- Det er ikke greit at den politiske ledelsen i miljødepartementet gir klarsignal til å skyte fredet bjørn på en bar på Høyres landsmøte, sier SV-politikeren, til NRK.

Selv om Kiær er nestleder i Trøndelag Høyre, og en betydelig grunneier over store deler av landet, skal han ikke diskvalifiseres fra å argumentere for felling av en bjørn som lusker rundt i området noen dager før sauene skal slippes ut på beite. Også aktive politikere må ha rett til å fremme sin sak overfor landets politiske ledelse. Den muligheten må også gjelde selv om det skjer i en pause på et politisk landsmøte.

Men Sivilombudsmannen har rett når saksbehandlingen kritiseres. Departementets fremgangsmåte skaper et inntrykk av at man kan «ringe en venn» for å få skutt en bjørn. Begrunnelsen om å instruere direktoratet er mangelfull og samsvarer ikke med god saksbehandling.

Miljødepartementets fremgangsmåte er egnet til å så tvil om hvorvidt fellingstillatelsen ville blitt gitt uavhengig av hvem som sto bak henvendelsen.