Jeg kjører mye langs E6 for tiden, og det er fint å se at hestehoven dukker opp i veikantene. Men hvor er det blitt av ungene som noterer bilnummer?