Det er ingenting som tyder på at det var galt å flytte Arbeidstilsynet fra Oslo til Trondheim.