foto
Sykepleierne på intensivavdelingen ved St. Olavs hospital gjorde en svært viktig jobb under koronaen. Men nå synker søkertallene til sykepleierstudiet. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Kan ikke kreve at de unge må ta seg sammen