foto
Debattanten vil myke opp reglene for fravær i skolen og foreslår tre endringer i reglene. Foto: Illustrasjon, Shutterstock

På tide å myke opp fraværsreglene