foto
Å starte en ny lokaliseringsdebatt, betyr å sende hele prosjektet ut i nye, årelange utredninger. Det er å sette strek over mange års arbeid for å få på plass den nødvendige fornyelsen av dagens anlegg, skriver Mari Holm Lønseth (H)- Foto: Leikny Havik Skjærseth

Vi trenger et nytt Ocean Space Centre på Tyholt