Uholdbare forhold i flere av byens gater truer både trafikksikkerhet og trivsel. Foto: Richard Sagen

Vedlikehold krever langsiktig tenkning