foto

En 86-åring har ikke flere ulykker enn en 38-åring!