foto
Foreldre, ansatte og eiere har reagert sterkt på at Storberget-utvalget vil begrense foreldrenes mulighet til å velge barnehage for sine egne barn, skriver elderen for Private barnehagers landsforbund, Anne Linboe. Foto: Privat

Katastrofevarsel for kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren