Olavfestdagene er et årlig arrangement i Trondheim med ulike temaer som passer for alle som har interesse for det.

En gruppe fikk likevel ikke ta del i denne gleden i år, skuffelsen er stor over at det ikke var tegnspråklig tolkning på plass.

Trondheim Døveforening har vært i dialog med arrangørene bak Olavsfestdagene og fått informasjon som er under enhver kritikk når det gjelder håndteringen av bestilling av tolk fra Nav- tolketjeneste og informasjon fra dem.

Bestillingen fra Olavsfest ble gjort i god tid, underveis ble det gitt beskjed til arrangøren om at det ikke var sikkert at man fikk tolk på alle dager. Likevel ble det skapt et inntrykk om at noe tegnspråktolk var på plass i juni måned, og til slutt fikk de beskjed om at det ikke ble tolket på tegnspråk på noen arrangementer i år. Arrangøren har jobbet i herdig med å tilrettelegge for tegnspråkbrukere og de har beklaget og vært like frustrerte på vegne av tegnspråkbrukere. Man kunne ha vært mer tydelig på tidligere tidspunkt om at det ikke var noe tegnspråktolk ledig, for oss brukere sitter vi med følelsen at man drøyde lenge ut med tilbakemelding til arrangøren fra Nav, for å unngå kritikk fra brukerorganisasjoner når arrangementet kom i gang.

«Når det er sagt jobber Nav med å avklare Nav Tolketjeneste sin rolle, ansvar og prioritering på tolkning av denne type arrangementer (universell utforming)». Denne uttalelsen kom til arrangøren fra Nav, uttalelsen er egnet til å skape enda mer spekulasjoner rundt hva som egentlig er praksis.

Nav Tolketjenester har opp gjennom årene endret sine rutiner som til tider skaper frustrasjoner for brukere av tjenesten. Og når de begynner å snakke om universell utforming, da kan man lure på hva det er som skjer? Avklare sin rolle, ansvar og prioritering på tolkning av denne type arrangementer, hvilken vei tar Nav nå?

Man snakker om åpenhet i samfunnet, men da må de ansvarlige hos Nav og Nav Tolketjeneste vise åpenhet, slik at brukerorganisasjoner får mulighet til å komme med innspill som kommer brukere til gode.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe