Det snakkes lite om alle sykepleierne som ikke ønsker eller klarer å utøve yrket sitt lenger.