Innleggsforfatteren synes det er bra at politikerne tar styring over byutviklingen, men da må de også vise at de har evne og vilje til å gjennomføre det de sier i sine overordnede planer når det kommer til bydelsutviklingen, områdeplaner og regulering. Her er Marte Løvik, Ola Lund Renolen, Rita Ottervik, Mona Berger, og Roar Aas under presentasjonen av den politiske plattformen. Foto: Sara Høines

Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen