Dersom Trondheim kommune ikke ønsker å høre hva fagfolk har å si, kan vi ikke like godt bare si opp hele avdelingen ved Byantikvaren? skriver debattanten. Bildet viser byantikvar i Trondheim Mette Bye. Foto: Vegard Eggen

Kan vi ikke bare si opp Byantikvaren?