foto
Vi erkjenner at vi ikke er feilfrie. EØS-saken, som Helland nevner, er et godt kjent eksempel. Nylig ble det oppdaget personvernbrudd i CV-basen vår på arbeidsplassen.no, og av og til gjør vi beklageligvis feil i enkeltsaker. Dette tar vi ansvar for, og vi jobber med å rydde opp i dette. Samtidig bruker vi kunnskapen til å utvikle organisasjonen og våre verktøy videre, skriver Bente Wold Wigum. Foto: Tore Meek

Nav-direktøren svarer: Vi må ikke snu, vi må se framover