No kappast dei politiske partia om å legge fram dei beste forslaga til ny distriktspolitikk, skriver bygdeforsker Reidar Almås. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Korleis bremse sentraliseringa?