foto
I 2019 stod vann- og vindkraft for hele 97 prosent av norsk kraftproduksjon, skriver NVE. Her fra Nedre Fiskumfoss kraftverk i Harran. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Norsk strøm kommer i hovedsak fra fornybare energikilder