Disse ukene sender vi rekordmange brev og pakker. Det virker smått absurd at Posten snart kan være historie.