Med et historisk svakt Ap og et tilsvarende sterkt Sp blir det en intens kamp om ordførere i fylker og kommuner.