Vi trenger både roser og fysiske sperringer for å bekjempe terror. Selv de tyngste betongblokker blir for spinkle hvis ikke samfunnet forebygger radikalisering.

Terrorangrepet i Stockholm er rystende enkelt. En person stjeler en lastebil og bruker den til å meie ned uskyldige medborgere. Fire ble drept og 12 skadet. Ei jente på elleve år er blant dødsofrene. Politiet fant en udetonert bombe eller annen sprengmekanisme i lastebilen. Det tyder på at gjerningspersonen hadde til hensikt at skadene skulle bli enda større.

Dessverre er det grunn til å tro at vi fremover kan få se lignende angrep, der personbiler og tyngre kjøretøy blir brukt som terrorvåpen. Angrepet fredag er det foreløbig fjerde av denne typen i Europa siden i fjor sommer.

Bilterroren angriper oss der vi er aller mest sårbar, i våre dagligliv. I København er det noen steder satt opp betongsperringer, blant annet ved gågaten Strøget. Slike tiltak kan hindre terroranslag på de stedene som blir beskyttet, men kan også flytte problemet. Andre gater og steder kan bli mål, steder der det også vil være mange mennesker som kan brukes som uskyldige redskap for å spre hat og frykt.

Tunge betongblokker fjerner ikke viljen til terror. Vi må derfor spørre oss om vi ønsker at våre byer skal se ut som festninger, med betongblokker og andre fysiske sperringer. Vi er blitt vant til at flyreiser er omgitt av særskilt sikkerhet. Vil vi at det skal bli tilsvarende på område etter område, med synlige påminnelser om at noen personer kan tenkes å gjøre de verste ting?

Samfunnet må også jage årsaken til terror. Reaksjonene med blomster i Norge etter 22. juli 2011, og nå i den svenske hovedstaden, er i seg selv kraftfulle virkemidler mot ekstremisme. Å hindre fattigdom, diskriminering, utenforskap og skarpe motsetninger er vanskelig, men det går an. Langt på vei greier vi det i Norge. Dels lykkes de også i Sverige. Å hindre radikalisering er et minst like viktig tiltak mot terror som å sette opp fysiske hindre.

Etter angrepet i Stockholm og funnet av en bombelignende gjenstand i Oslo, hevet PST søndag trusselnivået her hjemme.