Norge er forpliktet gjennom en rekke internasjonale avtaler til å følge flere regler. Mangler det kunnskap om disse reglene, kan det skape utfordringer.