foto
Romsdalseggen har blitt en «hit» for fjellsugne. Men blir eggen for populær, vil glansen forsvinne. Foto: Line Heggheim Braute (DNTs fotokonkurranse)

Presset på klima og norsk natur er allerede stort nok