Bjørg Alseth (til venstre) og Kari Åker (med antenna) bruker sommerhalvåret til å peile seg frem til lam som har dødd på utmarksbeite i fjellheiene på Fosen. Foto: Helene Mariussen

Avvikande kongeørner i Trøndelag?