Leüthenhaven midt i Trondheim sentrum kan ikke være parkeringsplass i all evighet, mener Adresseavisens kommentator. Tomta er nå et av alternativene for et nytt kunst- og designmuseum. Foto: Morten Antonsen

På denne tomta kan byen få sin nye stolthet