foto
Bemanningen i barnehagene er i perioder uforsvarlig, skriver innleggsforfatterne. Foto: Gorm Kallestad/NTB (ILLUSTRASJON)

Ressurser til barnehage = tidlig innsats