Astrid Forseth på Busklein gård på Leinstrand satser på melkeproduksjon, og har bygd nytt gårdsmeieri. Foto: Kato Nykvist

De er bønder i byen, og stolte av det