Sverre Lauglo vil at fossilfri-sjåfører skal være stolte fordi deres bompenger «i hovedsak» er det som finansierer Miljøpakken. Han burde faktasjekket seg selv litt før han er så bråkjekk. Det klart største bidraget i Miljøpakken er staten via NTP og belønningsmidler, med cirka 14 milliarder kroner av en totalpott på cirka 29 milliarder. Til sammenligning er det totale bompengebidraget (inkludert elbiler) cirka 10 milliarder. Fossilbilistene kan bare påberope seg om lag en tredel av Miljøpakke-finansieringen.

Videre påstår han at Miljøpakken «ikke ville gått så bra uten [fossilbilistene]». Vi kan se for oss to ulike alternative scenarioer, og se om det hadde vært så ille uten dem.

Om de alle hadde byttet til elbiler, ville inntektene fra bomringen falt med nesten 50 prosent, men det ville jo vært en kjempeseier å kutte de lokale utslippene fra biltrafikken med 100 prosent, med betydelige ringvirkninger for folkehelse og lokalmiljø i trondheimsregionen.

Alternativ nummer to er at alle fossilbilistene slutter å kjøre bil og bytter til andre transportformer. Da blir det et dramatisk fall i inntektene fra bomsnittene, men også en drastisk reduksjon i utslipp, rushtrafikk, bilkø, parkeringsbehov, veislitasje og trafikkulykker m.m.

Og behovet for å øke veikapasiteten i hele trondheimsregionen forsvinner, noe som igjen gjør at mesteparten av veiprosjektene i Miljøpakken kan kuttes, og at andre prosjekter blir betydelig billigere fordi det er masse ledig gateareal å ta av. Da sparer du fort inn inntektsfallet. På toppen kommer folkehelse-effekten av at titusenvis av trøndere velger mer aktive transportformer i hverdagen.

Har du meninger om Miljøpakken, sykkelveier eller bomavgift? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.