Statsrådene Ingvild Kjerkol (t.v.) og Tonje Brenna holdt begge tale til årsmøtet. Foto: Christine Schefte

Krise? Hvilken krise?