Eg er bebuar på Møllenberg. Og eg heldt på å setje kaffien i vrangstrupa då eg såg at Festningsgata 11 står for fall. Nok ein bygard på Møllenberg skal gå i studentkverna.

39 nye hyblar skal skvisast inn i ein bygard der det før var 10 leilegheitar.

For meg blir spørsmålet: Kven blir skvisa ut når studentane blir skvisa inn?

Det er planlagt 39 nye hybler i Festningsgata 11, på Møllenberg. Foto: Christer Stensås

Det kan eg fortelje litt om:

I 2021 blei familien min kasta ut av leilegheiten me leigde i Haldens gate til fordel for studenthyblar.

Før me blei kasta ut, delte me bakgard med mange andre. Unge og eldre. Studentar og arbeidsfolk. Bakgarden vår var som ei frodig oase. Ei grøn lomme i byveven. Her var det klatrestativ, gangvegar, rips, solbær, rabarbara, fellesbenkar, frukttre.

Festningsgata 11 ligg i same kvartal som bygarden vår. I Festningsgata 11 budde det fleire barnefamiliar. Ungane våre leika saman i bakgarden. Alle var einige i at det kunne vera slitsamt med «Fugleberget», studentbygarden i kvartalet, når det var mai og russelåtane dundra i beste leggetid. Men Fugleberget var trass alt bare éin av tretten bygardar.

No er historia ei anna.

Ikkje snakk til meg om «Møllenbergprosjektet» når det ikkje finst handbrems i den overordna politikken. Workshop og bydelsfest er vel og bra, men kor er dei store politiske grepa som skal stoppe utviklinga!

Erling Moe, du lova å vera på ballen. Eg finn det nærliggjande å spørje: Har du nokon gong drive med ballspel?

Ryktet seier at du har sesongkort på Lerkendal. Men det er stor skilnad i å heie på Rosenborg og i å faktisk spele på lag med Møllenberg.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!