Snøen er omsider borte selv fra de høyereliggende områdene i byen vår, men er veiene bare av den grunn? Nei, snø og is er erstattet av enorme mengder strøsand.