foto
Gang- og sykkelveien ved Verftsbrua mens det ennå var farbart for gående og syklende, men det var før det kom skikkelig med snø. Foto: Terje Svaan

Med truger gjennom sykkelbyen