foto
Jeger og fangstmann John S. Opdahl mener politiberedskapen er for dårlig. Foto: JAN ERIK ROEL

Jaktlaget mitt var klar til å hjelpe enslig politimann