Hvis Ocean Space Centre ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bør ambisjonene modereres.