Tomta ligger klar. Midtnorsk travsport kan stikke spaden i jorda og bygge framtida den trenger. Nå.