Jo mer kunnskapsbasert Norge blir, jo viktigere er det å se sammenhengen mellom næringspolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk og regionalpolitikk for å oppnå viktige samfunnsmål. FoU-instituttene kan spille en vesentlig rolle i dette arbeidet fremover – la oss spille sammen.