Godt forslag som kan gjøre det mer lønnsomt å bygge og bo i distriktskommuner.