foto
Debattanten etterlyser en ny ordning for brøytebilene. Foto: Vegard Eggen

Hva med sanntid for brøytebilen?