foto
Trondheim: Barne- og familietjenesten i Østbyen. BFT Østbyen.Foto: MARIANN DYBDAHL, Adresseavisen Foto: Mariann Dybdahl

Kommunen er i ferd med å rasere et fungerende hjelpetiltak