foto
Hornemansgården blir tema i formannskapet tirsdag. Vi som er brukere, føler stor bekymring for Hornemansgårdens sjel. Trondheim kommune hevder at Trondheim skal være en aldersvennlig by. Kan vi nå håpe at byens nye politiske ledelse treffer vedtak som forsvarer en slik beslutning? skriver debattanten. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Hvor er logikken, Trondheim kommune?